Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση πριν την πρώτη λειτουργία

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που δίνονται από τον κάθε κατασκευαστή.
Η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση βλαβών τόσο στη συσκευή θέρμανσης όσο και το χώρο. Ο κατασκευαστής καθώς και η εταιρεία μας δε φέρουν καμιά ευθύνη για τέτοιου είδους ελαττώματα.galerie-kv12

Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο τακτικός έλεγχος καλής λειτουργίας κι η συντήρηση του συγκροτήματος και των ασφαλιστικών στοιχείων (όπου αυτά απαιτούνται ή προτείνονται) σύμφωνα με τη μελέτη εγκατάστασης, τις οδηγίες των κατασκευαστών των επιμέρους μερών της κατασκευής και τις οδηγίες του αρμόδιου εγκαταστάτη.

Είναι σημαντικό, ο χώρος που βρίσκεται περιμετρικά της συσκευής εντός της διακοσμητικής επένδυσης να αερίζεται συνεχώς κι επαρκώς. Ο αερισμός του χώρου αυτού βοηθάει στη μη υπερθέρμανση της συσκευής ενώ παράλληλα ο αέρας που θερμαίνεται διαχέεται με φυσική ροή στο χώρο μέσω της περσίδας εκτόνωσης. Η περσίδα εκτόνωσης θα πρέπει να μην καλύπτεται και να παραμένει ανοικτή όσο λειτουργεί η συσκευή.

Η διακοσμητική επένδυση θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες και να παρουσιάζει πυρίμαχες ιδιότητες καθώς αναμένεται η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών εσωτερικά της επένδυσης.
Όταν απαιτείται εγκατάσταση θερμοστάτη ή ανεμιστήρα ή άλλων ηλεκτρικών εξαρτημάτων που συνδέονται με το ηλεκτρικό ρεύμα, απαιτείται η εγκατάσταση να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή και τη σχετική νομοθεσία.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι όσον αφορά το τζάκι, η συσκευή για την καύση χρησιμοποιεί τον αέρα του περιβάλλοντος. Όταν γίνεται η εγκατάσταση θα πρέπει να ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η προσαγωγή οξυγόνου για την έναρξη και τη διατήρηση της καύσης απευθείας από το εξωτερικό περιβάλλον κι όχι έμμεσα από το χώρο όπου εγκαθίσταται η συσκευή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση του κατάλληλου στομίου εισαγωγής αέρα στην πίσω ή πλάγια πλευρά της συσκευής. Το άνοιγμα του στομίου που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο θα πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλη περσίδα, η οποία θα επιτρέπει την εισαγωγή αέρα και ταυτόχρονα θα εμποδίζει την είσοδο σε πουλιά, τρωκτικά, σκουπίδια, νερό.  Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στην κυκλοφορία του αέρα καύσης παρά μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο και πάντα σε αρμονία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη.
galerie-kv13Αν διαθέτετε ενεργειακή εστία με πόρτα, θα πρέπει να διατηρείτε πάντα την πόρτα ερμητικά κλειστή και να την ανοίγετε μόνο για να εφοδιάσετε την εστία με ξύλα. Σε μια περιοχή 100 εκατοστώ ν μπροστά και γύρω από τη συσκευή θέρμανσης κι ειδικά αν αυτό είναι τζάκι ανοικτού τύπου δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα από εύφλεκτο υλικό. Επίσης, τέτοια αντικείμενα δεν πρέπει  να ακουμπάνε στις ελεύθερες επιφάνειες της συσκευής.Αναφορικά με τα πατώματα, θα πρέπει να προστατεύεται η μπροστινή και γύρω περιοχή από τη συσκευή. Ιδιαίτερα αν τα πατώματα είναι εύφλεκτα θα πρέπει να τοποθετηθεί ειδική αντιπυρική επιφάνεια πάχους ικανού να αποτρέψει οποιαδήποτε πιθανότητα φωτιάς.
Για μέγιστη ασφάλεια συνιστάται να διαθέτετε έναν ειδικό πυροσβεστήρα κοντά στη συσκευή ώστε να αποτρέψετε την επέκταση σε πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μην πετάτε ποτέ νερό πάνω σε εστία ή καμινάδα που έχει πάρει φωτιά καθώς η φωτιά δε θα σβήσει και υπάρχει η πιθανότητα να αναπτυχθούν ρωγμές λόγω της απότομης μεταβολής της θερμοκρασίας.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε το ειδικό γάντι ή τη λαβή που συνοδεύει τη συσκευή σας για να διαχειριστείτε την πόρτα (εφόσον υφίσταται). Οι αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και μπορεί να ξεπεράσουν και τους 300C στο τζάμι. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.