Καθημερινός καθαρισμός
Μετά από κάθε χρήση και κυρίως πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ξανά, θα πρέπει να την καθαρίσετε.
Τα σημεία που θα πρέπει να φροντίσετε να είναι καθαρά πριν από κάθε χρήση κι εφόσον αυτά έχουν αποβάλλει την όποια εναπομένουσα θερμότητα είναι:
Ο θάλαμος καύσης.
Το δοχείο κι η σχάρα στάχτης.
Το τζάμι της πόρτας.
Η στάχτη θα πρέπει να αφαιρείται από το θάλαμο καύσης καθώς και από το δοχείο συλλογής στάχτης.
Το τζάμι θα πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά με το ειδικό spray ώστε να απομακρύνονται υπολείμματα της κάπνας που το έχουν μαυρίσει.
Περιοδικός καθαρισμός και συντήρηση
Εκτός από την καθημερινή καθαριότητα της συσκευής θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζονται κι άλλα μέρη της  συσκευής  ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία κι η μέγιστη απόδοση της συσκευής.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο σωστό καθαρισμό της καμινάδας κι ειδικά στην περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς ενδέχεται να έχει βουλώσει.
Η ανεπαρκής συντήρηση της καμινάδας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής σας, να δημιουργηθούν προβλήματα με τον ελκυσμό των καπναερίων ακόμα και να προκληθεί πυρκαγιά.
Παρατίθεται πίνακας με τα ενδεικτικά μέρη, τη συνιστώμενη συχνότητα και το συνιστώμενο τρόπο καθαρισμού. 

image1

developed by joinWeb