•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

  Σταθμός εισιτηρίων Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου

 •  

Οι κατοικίες με χαλύβδινο σκελετό αποτελούν μια από τις πιο σύγχρονες λύσεις στην κατασκευή ενός κτιρίου. Παρόλο που είναι σχετικά νέες στην αγορά έχουν ήδη αποκτήσει το δικό τους κοινό.

Τα στοιχεία που κάνουν μια σύμμικτη κατασκευή να υπερτερεί συγκριτικά με μια συμβατική από σκυρόδεμα είναι:

 • Ανθεκτικότητα

Η μακροζωία και η αντοχή στον χρόνο αποτελεί σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των σπιτιών αυτών. Σε αντίθεση με τις συμβατικές κατασκευές που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σύσταση του σκυροδέματος και τον χαλύβδινο οπλισμό αυτού, οι μεταλλικές κατοικίες υπερπληρούν τις αντοχές επάρκειας σε ένα σεισμό ή σε ισχυρή ανεμοπίεση ώστε η συνολική κατασκευή να παραμένει ασφαλής ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες καιρικές δοκιμασίες.

 • Κόστος

Το κόστος μιας τέτοιας κατασκευής είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με μια συμβατική από σκυρόδεμα κυρίως λόγω των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ) που συνυπολογίζονται στο κόστος αγοράς των χαλύβδινων στοιχείων. Το γεγονός της προκατασκευής τους σε εργοστάσια μεταλλικών κατασκευών κι όχι σε on site κατασκευή περιορίζει το συνολικό κόστος. Τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία (τοιχοποιίες, δάπεδα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα σε κόστος σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή.

 • Ταχύτητα

Ο χρόνος κατασκευής μειώνεται σημαντικά καθώς από την στιγμή που τα μεταλλικά στοιχεία τοποθετηθούν στο επιλεγμένο σημείο ξεκινά αμέσως η ανέγερση, χωρίς τους γνωστούς χρόνους αναμονής για το καλούπωμα και την ωρίμανση των στοιχείων σκυροδέματος (κολώνες δοκάρια).

 

Δείτε τα περισσότερα στα έργα μας!