Επικοινωνία
steel building

Διαδικασία Κατασκευής Χωροδικτυώματος

Η επιλογή Σύμμικτης Μεταλλικής Κατασκευής υπερτερεί σε πολλά σημεία έναντι μίας συμβατικής καθώς επιτυγχάνει μεγαλύτερη ταχύτητα ολοκλήρωσης του κάθε έργου, έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση και είναι φιλική προς το περιβάλλον όπως επίσης παρέχει την απαιτούμενη αντισεισμική ασφάλεια κτλ.

Στάδια κατασκευής

1.Σχεδιασμός Πλαισίωσης 

Έχοντας συζητήσει, πραγματοποιήσει και μελετήσει τη στατικά και αρχιτεκτονικά σχέδια του έργου, μεταφέρουμε με απόλυτη ακρίβεια τις απαραίτητες πληροφορίες στον υπολογιστή και μετατρέπουμε τα δεδομένα σε λεπτομερή και ακριβή σχέδια πλαισίωσης (τοιχοποιίας).

2.Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός & Απόδοση 

Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή λεπτομερών εντολών σχετικά με τα τμήματα της τοιχοποιίας στο μέγεθος που πρέπει να κατασκευαστούν

3.Παραγωγή

Με την εξαγωγή των πλαισίων, προγραμματίζεται η συναρμολόγηση είτε μέσα στο εργοστάσιο, είτε στο εργοτάξιο, ακολουθώντας ακριβείς οδηγίες

Όλες οι πρώτες ύλες επεξεργάζονται και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο με αυστηρές προδιαγραφές, στοχεύοντας πάντα στην υψηλή ποιότητα

Κατασκευή & Τοποθέτηση πιστοποιημένων υλικών, από εξειδικευμένο συνεργείο

Δυνατότητα προετοιμασίας τμημάτων στο εργοστάσιο μας και συναρμολόγηση της τελικής κατασκευής επί το έργο.

Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

ESPA