Επικοινωνία

Γεωργία & Κτηνοτροφία

Οι Τοξωτές Μεταλλικές Κατασκευές έχουν εξαιρετική εφαρμογή και στην κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, κλάδοι οι οποίοι αναπτύσσονται ταχύτατα, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι κατασκευαστικές ανάγκες και οι απαιτήσεις σε αυτούς τους τομείς είναι τεράστιες, καθώς απαιτούνται μεγάλοι χώροι αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και στέγασης ζώων,όπως επίσης θα πρέπει να είναι προστατευμένοι από παράσιτα, υγρασία και πτηνά.

Ενδεικτικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν αυτού του είδους τα κτίρια και ευνοούν ιδιαίτερα στις παραπάνω περιπτώσεις είναι τα εξής:

  • Απουσία φθοράς & ανάγκης συστηματικής συντήρησης
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Δυνατότητα επέκτασης & αποσυναρμολόγησης
  • Ασφαλής & Πρακτική Κάλυψη
  • Απόλυτη χρήση ενιαίου εσωτερικού χώρου (απουσία δοκών&άλλων στηριγμάτων)
  • Ταχύτητα Κατασκευής
  • Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
  • κ.α.

Όλα τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αυτό το τομέα, αλλά τα πιο διαδεδομένα είναι το μοντέλο Q καθώς διαθέτει άνοιγμα μέχρι και 46 μέτρα με  δυνατότητα απεριόριστου μήκους, όπως επίσης και το μοντέλο S που έχει το πλεονέκτημα του μεγάλου ύψους.

Οι συνθήκες περιβάλλοντος όπου στεγάζονται και φιλοξενούνται τα ζώα είναι απαραίτητο να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Ένα Τοξωτό Μεταλλικό Κτίριο αποτελεί τη πιο ασφαλή κατασκευαστική επιλογή για κάθε κτηνοτρόφο

Η ασφαλής φύλαξη των γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του χώρου, για κάθε αγρότη.

Το επιπλέον πλεονέκτημα σε ένα Τοξωτό Μεταλλικό Κτίριο είναι η δυνατότητα να έχετε όσους φεγγίτες επιθυμείτε  στην οροφή, αφήνοντας το φως του ήλιου να μπει, προσδίδοντας επιπλέον οικολογικό χαρακτήρα στην κατασκευή. 

Oι φεγγίτες έχουν V σχήμα και το φως που εισχωρεί στο κτίριο αντανακλάται στη μεταλλική τοιχοποιία και έτσι η φωτεινότητα πολλαπλασιάζεται

Το T model αποτελεί εξαιρετική λύση και στη γεωργία καθώς λειτουργεί ως στέγαστρο γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων.

Αποτελείται από ανοιχτές πλευρές και είναι ημι-αψιδωτή κατασκευή.

Καθοριστικής σημασίας για τον κάθε αγρότη είναι η δυνατότητα φύλαξης και αποθήκευσης των προϊόντων του (σιτηρά, δημητριακά, σπόροι κτλ), σε χώρο με μεγάλη κάλυψη, χωρίς να παρεμβάλλονται δοκοί & στηρίγματα ενώ την ίδια στιγμή προστατεύονται από καιρικές συνθήκες και περιβαλλοντικές απειλές (μακριά από παράσιτα κτλ)

ESPA