Επικοινωνία
 
  • Τοποθεσία

    Γούρνες
  • Χώρος

    8τ.μ
  • Ημερομηνία

    2018
 

Ναΐσκος 8τ.μ

Κατασκευή Σύμμικτου Προκατασκευασμένου Ναΐσκου, για οικιακή και επαγγελματική χρήση, από τη Stamatiou Homes. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την άριστη λειτουργικότητα , σε συνδυασμό με την ασφάλεια που απαιτείται σε κάθε κτίριο, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αντισεισμικότητα και πυρ αντίσταση.

Κύρια στοιχεία του interior design αποτελούν η επένδυση με εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, επιτυγχάνοντας έτσι ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα, με διάρκεια στο χρόνο. Επίσης, τοποθετήθηκαν ξύλινα κουφώματα, τόσο στα  παράθυρα, όσο και στη πόρτα. Στο δάπεδο τοποθετήθηκαν cotto πλακάκια, προκαλώντας στο χώρο την επιβλητικότητα που του αρμόζει.

Αναπόσπαστο κομμάτι του exterior design του ναΐσκου,  αποτελεί το καμπαναριό και ο σταυρός, ξύλινης κατασκευής, προκαλώντας την αίσθηση του παραδοσιακού και συγχρόνως της απλότητας.

ESPA