Αναλάβαμε τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των καταλυμάτων και συγκεκριμένα τα δάπεδα, τους τοίχους, τα WC με εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας. Πραγματοποιήσαμε ειδικές κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια και καθιστικά, στις οποίες εφαρμόστηκε πατητή τσιμεντοκονία . Στον εξωτερικό χώρο πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ειδικών στοιχείων του ξενώνα (αυλές, υδρορροές). Τέλος, αναλάβαμε την τοποθέτηση καθώς και την επένδυση ενεργειακών εστιών στα δωμάτια του ξενώνα.

Share this on:

Σας αρέσει αυτό που βλέπετε εδώ;

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας