Η μόνωση της ταράτσας σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η εμφάνιση υγρασίας στο σπίτι, η αίσθηση παγωνιάς και πολλοί άλλοι λόγοι, οδηγούν στο συμπέρασμα πως το κτίριο χρειάζεται μόνωση. Παρακάτω φαίνονται όλες εκείνες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε ταράτσα σπιτιού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί υγρομόνωση.

Αρχικά δημιουργώντας χαλάσματα, εντοπίζεται η οξείδωση, όπου υπάρχει. Στη συνέχεια γίνεται αποκατάσταση της διάβρωσης και εφαρμογή τσιμεντοειδούς.  Σε αυτό το σημείο σοβαντίζονται οι κορνίζες, ενώ στη ταράτσα τοποθετείται φελιζόλ και πλέγμα, μονώνεται η πλάκα και εφαρμόζεται το τσιμεντοκονίαμα.  Στο τέλος γίνεται η εφαρμογή της υγρομόνωσης.

Share this on:

Σας αρέσει αυτό που βλέπετε εδώ;

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας